Plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

För att nå FNs klimatmål måste förbränning och användning av fossil plast minska. En ny rapport visar att omställningen av tillverkningsindustrins användning av jungfrulig råvara för produktion av plast, till användandet av materialåtervunnen råvara gör stor positiv skillnad och nytta för klimatet till en relativt låg kostnad.

Rapporten, som är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket, är baserad på intervjuer med företag för att kartlägga de behov och hinder som finns för en omställning av råvaruanvändningen. Några av de kartlagda behoven är ökad efterfrågan på återvunnet material, samt ökad tillgång till återvunnen råvara. En av rapportens tydliga slutsatser är att ett ekonomiskt stöd i form av investeringar kan öka återvinningen av plast och bygga en starkare svensk återvinningsindustri.

Smarta loopar och cirkulära flöden

I rapporten ser man även potential i att bilda så kallade smarta loopar. Smarta loopar kan vara när företag samverkar för specifika, ofta mindre, flöden för att få renare och mer kvalitativa cirkulära material. Med ökad kunskap och möjlig spårbarhet vid materialåtervinning blir det ännu enklare och säkrare för tillverkare att använda sig av returplast i sin produktion.

Ett exempel på plastflöden är PreZeros återvinningskonceptet REset plastic som vi tidigare skrivit om. Konceptet har tagits fram av våra nya ägare, Schwarzkoncernen, med målet att möjliggöra 100 % av de egna plastförpackningarna blir så återvinningsbara som möjligt. Under mars 2021 lanserade koncernen ett sortiment av hushållsartiklar på butikskedjan Lidl, som är tillverkade av minst 95 % återvunnen konsumentplast. En råvara som är insamlad och förädlad av våra kollegor på PreZero i Tyskland.

 

Läs hela pressmeddelandet från Naturvårdsverket.

 

Tidigare blogginlägg inom samma ämne:

Vad kan du om plast?

Öka användandet av återvunnen plast

Plast

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com