Öka användandet av återvunnen plast

Under gårdagen publicerade IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport om hållbar plastanvändning i förpackningsindustrin. Rapporten visar att återvunnen plast används i mycket begränsad omfattning i både Sverige och EU, trots att alla plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden ska kunna återanvändas eller återvinnas enligt EU:s plaststrategi.

I rapporten undersöker IVL vad som krävs för användningen av återvunnen plast ska öka och hur materialåtervinningen kan underlättas. Förpackningar gjorda av mjukplast är en av de snabbast växande förpackningstyperna och det är även mjukplast som sällan återvinns och återanvänds.

För att öka användandet av återvunnen plast lyfter IVL flera nödvändiga åtgärder:

  • Kunskapen om vilka förpackningar som lämpar sig för att innehålla återvunnen plast hos tillverkare och företag behöver öka för att uppmärksamma möjligheterna.
  • Efterfrågan av förpackningar gjorda av återvunnen plast behöver öka hos konsumenterna. Då behövs även bättre tillgång till returmaterial av bra kvalité.
  • Ekonomiska fördelar kan ges till de som satsar på förpackningar av återvunnen plast, t.ex. differentierade förpackningsavgifter och subventioner.
  • Det finns ett behov av en nationell plaststrategi för ett bättre samarbete mellan olika aktörer och mellan myndigheter för att t.ex. sprida kunskap.
  • Samt, en gemensam definition av återvinningsbarhet är av stor vikt då definitioner globalt kan vara anläggningsspecifika och skilja sig åt.

Vi på SUEZ har tidigare skrivit om att mer returråvara måste användas vid tillverkningen av nya produkter och att näringslivet behöver en omställning. Det är nödvändigt för att skapa ett cirkulärt samhälle.

 

Läs tidigare blogginlägg om nya standarder för att säkerställa kvalitén på återvunnen plast.

Du hittar rapporten i dess helhet här.

 

Källa: IVL

Bloggredaktionen

press.se@suez.com