Vad kan du om plast?

Plasten är ett material under ständig vidareutveckling, som tidigare hyllats och nu debatteras flitigt. Visste du att människor använt sig av plast sedan 1500-talet?

Under ständig utveckling

Plasten på 1500-talet var inte särskilt användbart. Efter flera experiment under 1800-talet blev resultatet ett formbart material gjort på bland annat bomull, salpetersyra, svavelsyra och ricinolja – parkesin. Problemet med parkesin var att det inte passade för massproduktion. Istället vidareutvecklades materialet ytterligare till celluloid, som gav möjlighet till produktion i större skala.

Utvecklingen av plasten stannade inte där, under början av 1900-talet fortsatte man att experimentera fram plast som var tåligare och mer användarvänligt. Till slut började tillverkningen av plast av petroleum och naturgas, vilket gav ett billigt material.

Snart i varje människas hem

Ett billigt material, i kombination med annan materialbrist under andra världskriget, ökade användningen av plasten. Efter kriget fick materialet en allt större plats i vanliga människors vardag, i allt från byggmaterial, textilier till konst och design. Allt fler produkter började tillverkas av plast, som blev en förbrukningsvara i form av engångsartiklar. Från ett hyllat material blev nu plasten synonymt med miljöförstöring och nedskräpning i både hav och på land.

Plastens framtid

Plaståtervinningen började växa fram i och med den växande kritiken mot materialet. Plast återvinns genom balning, tvättning och sortering och till slut granulering. Plastavfallet blir till återvunnen plastråvara som kan användas i ny produktion. Plast som inte går att återvinna används för energiutvinning.

I dag är det allt vanligare med förbud mot engångsplast, och på många ställen i världen början man i stället uppmuntra till alternativa material, så som papper och textil. Men plasten är fortfarande ett viktigt material och används i stor utsträckning för till exempel datorer och annan elektronisk utrustning. Ca 50 % av plasten återvinns i Europa, återvinningen måste därför öka för en hållbar användning av plast.

Plast

Relaterad läsning:

Vad händer med plastavfall?

Måste man må dåligt när man använder plast?

Öka användningen av återvunnen plast

Spaning – Dominikanska republiken inför förbud mot engångsbehållare

 

Källa: tekniskamuseet.se, svenskplastatervinning.se

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com