Cirkulära plastflöden ger tillbaka till kund

REset Plastic är ett internationellt återvinningskoncept för plast som tagits fram av våra nya ägare, Schwarzkoncernen. Målet med arbetet inom detta koncept är att möjliggöra att 100 % av plastförpackningarna för egna märkesvaror inom koncernens butikskedjor blir så återvinningsbara som möjligt. Både Lidl och PreZero, som tillhör koncernen, bidrar nu till lanseringen av ett sortiment hushållsartiklar tillverkade av minst 95 % återvunnen konsumentplast.

Dessa hushållsartiklar kommer att säljas på Lidl, och är tillverkade av plastavfall från hushåll insamlat av PreZero i Tyskland. Totalt har 1 465 ton återvunnen plast använts vid produktionen.

Miriam Thunborg, hållbarhetschef Lidl Sverige, berättar i ett pressmeddelande:

– Det här är en rad unika hushållsartiklar och ett fantastiskt initiativ, dels på grund av den höga mängden återvunnen plast, dels för att Schwarz-gruppen tar cirkulära plastflöden i egna händer och ägarskap över hela återvinningskedjan. Genom att detta är något som Lidl gör internationellt innebär det också en stor positiv påverkan på global nivå.

Inom PreZero i Sverige ser vi fram emot att ta del av de kunskaper och erfarenheter som finns i organisationen kring konceptet REset Plastic.

Läs mer om REset Plastic.

Här hittar du hela pressmeddelandet från Lidl.

Produkter av återvunnen plast

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com