Hur återvinns ett mjölkpaket?

Att återvinning är viktigt – det vet de flesta. Den cirkulära ekonomin gynnas därför av förpackningar som är anpassade för återvinning eftersom när vi återvinner skapas förutsättningar för att kunna nyttja returmaterial i nya produkter.

För många är källsortering en vana och en del i vardagen, kanske även för dig. När t.ex. mjölkpaketet är tomt plattar du till det och sorterar det bland pappersförpackningar. Men vet du vad som händer med förpackningen du just sorterat?

Förutom att vi på SUEZ och andra företag inom återvinningsindustrin informerar och utbildar inom återvinning och cirkulär ekonomi, finns det andra viktiga aktörer som också gör det utifrån sina respektive perspektiv. Skogsindustrierna är en av dem, och detta bland annat genom att just visa på ett mjölkpakets (och andra pappersförpackningar med vätskebarriär) resa från sortering till återvinning, förädling och slutligen en ny produkt.

 

Läs mer på skogsindustrierna.se

 

 

Vidare läsning inom ämnet Återvinning & hållbarhet:

Resursgivare – blir det du med

Det finns ingen plan(et) B – återvinn allt som går att återvinna

Vad händer med avfallet?

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com