Resursgivare – bli det du med

Vi på SUEZ ser alla som källsorterar och lämnar sitt avfall till återvinning, som resursgivare. Detta eftersom det utsorterade avfallsmaterialet blir en viktig resurs som råvara vid produktion av nya produkter. Att använda returråvara vid tillverkning är både miljömässigt och ekonomiskt bra då det inte behöver brytas jungfrulig råvara, vilket tär på jordens ändliga resurser, samtidigt som det går åt mindre energi vid tillverkningen eftersom råvaran redan bearbetats i viss mån.

Eftersom vi är ganska många som ger tillbaka dessa material till återvinning skapar vi tillsammans en allt mer hållbar resursanvändning i en begynnande cirkulär ekonomi.

Tack för att du är med och bidrar.

Resurs

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com