Det finns ingen plan(et) B – återvinn allt som går att återvinna

Återvinn allt som går att återvinna! På så sätt vi kan bidra till att skapa ett hållbart klimat på jorden.

Framställningen av råvara från återvunnet material har betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än när man framställer råvara från naturresurser. Dessutom krävs det betydligt lägre energimängd vid framställning av returråvara än när man bryter den ur naturen. Aluminium är ett riktigt bra exempel på detta. Återvinningsprocessen för aluminium kräver bara 5 procent av den energi som behövs för att producera nytt aluminium från det ursprungliga mineralet. Eventuell negativ miljöpåverkan från gruvdriften uteblir dessutom när mineralet inte behöver brytas.

Att inte använda ett redan bearbetat restmaterial som råvara så länge kvaliteten är god, är motsatsen till hållbar och går emot allt vi på PreZero står för. Vi vill effektivisera våra kunders avfallshantering och samtidigt skapa en så god återvinning som möjligt, oberoende av typ eller mängd restmaterial. Detta gäller oavsett om kundens behov är en container och ett par avfallskärl, eller en branschanpassad helhetslösning. På så sätt har vi förmånen att säga att för oss är kundnytta lika med klimatnytta.

Genom att öka återvinningen blir det möjligt att skapa en cirkulär ekonomi där resursanvändningen är mer genomtänkt. Då minskar också negativ klimatpåverkan. Och det är nödvändigt.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com