Zero Waste-metoden för en hållbar framtid

Vi på PreZero arbetar, tillsammans med våra kunder, efter en egenutvecklad arbetsmetod i åtta steg. Det här är en löpande process med målet Zero Waste.

Med Zero Waste-metoden får du som är kund hos oss full kontroll över hela ditt flöde av restmaterial.

Zero Waste-metoden

Zero Waste-metoden består av åtta steg:

1 – Kartläggning
En inventering av alla restmaterial, befintlig utrustning och lokaler ger en övergripande bild av förutsättningarna för avfallshanteringen.

2 – Kategorisering
Samtliga flöden av restmaterial som uppstår i verksamheten delas in i kategorier enligt avfallshierarkin.

3 – Beräkning av klimatnytta
En beräkning av klimatnyttan upprättas för materialet i respektive avfallskategori.

4 – Analys och strategi
Med utgångspunkt i insamlad data gör vi en behovsanalys och upprättar konkreta målsättningar för resursutnyttjande.

5 – Implementering
PreZero presenterar en lösning baserad på vald strategi. Lösningen innehåller förslag på praktiskt hantering samt eventuella behov av utbildning och stöd i implementeringen.

6 – Digitala verktyg
MinaSidor, PreZero-appen och GoZero erbjuder digitala tjänster för dagligt hållbarhetsarbete.

7 – Insamling och behandling
Vi optimerar logistiken för att mini­mera miljöbelastningen. Därefter förädlas materialet till nya resurser.

8 – Måluppföljning
Enligt avtalade intervall analyserar vi kontinuerligt insamlad miljödata för att upprätta nya mål för resurseffektivitet.

Målet är 100 procent

Vårt mål är att erbjuda en lösning med Zero Waste, det vill säga att 100 procent av kundens restmaterial ska gå till återbruk, återanvändning eller återvinning. Därmed ser vi samarbetet med våra kunder som en kontinuerlig process, där vi ständigt effektiviserar lösningar och löpande implementerar innovationer.

Vill du också bli ett Zero Waste-företag? Hör då av dig till oss!

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com