Det finns ingen plan(et) B – använd mer returråvara vid nytillverkning

Mer returråvara måste användas vid tillverkningen av nya produkter! På så sätt vi kan bidra till att skapa ett hållbart klimat på jorden.

För att ställa om till ett mer cirkulärt samhälle krävs inte bara regler, strategier och handlingsplaner, utan även nya perspektiv, insikter och kommunikation. Ta t.ex. synen på avfall som resurs och råvara, vilket vi tidigare skrivit om. Produkter som tillverkas av återvunna råvaror behöver lyftas fram ännu mer i samtalen och diskussionerna för att skapa ökad förståelse av fördelarna liksom en vilja att delta. När efterfrågan på dessa produkter ökar, skapas förhoppningsvis också ännu bättre förutsättningar för en effektiv och prisvärd produktion, men också för marknadsföring och försäljning.

Inköpare, upphandlare och även ”vanliga” konsumenter måste våga ställa högre krav på att återvunnen råvara används i de produkter som tillverkas och sätts på marknaden. Och eftersom ingen vill ha en sämre produkt till ett högre pris finns en hel del parametrar att ta hänsyn till, annars riskerar köpbesluten att utebli – trots en mer klimatvänlig produkt. Många intressenter behöver engagera sig. Om de gör det finns goda förutsättningar för att bygga vidare på ett cirkulärt samhälle där användningen av returråvara ökar, och kraven på densamma likaså. Och det är nödvändigt!

Bloggredaktionen

press.se@suez.com