Förenklar marknaden för återvunnen plast med hjälp av nya standarder

För att kunna skapa en väl fungerande marknad för användningen av återvunnen plast behöver osäkerheten kring kvaliteten på det återvunna materialet minimeras. Genom att ta fram nya standarder för att säkerställa kvaliteten på den återvunna plasten tror SIS (Svenska Institutet för Standarder) att man kan komma ifrån detta. SIS har fått förnyat stöd av Naturvårdsverket för att utveckla standardarbetet inom bl.a. plastområdet.

Idag finns det många olika typer av plastmaterial och för köpare av materialet kan det vara svårt att hitta tillräckliga volymer av en och samma kvalitet av den återvunna plasten. Även detta vill man nu komma tillrätta med. För oss som återvinnare är detta arbete positivt då kvalitetssäkringen av materialet troligtvis blir både enklare och säkrare.

 

Läs gärna mer om detta i SISs pressmeddelande.
Vill du veta mer om hur vi på SUEZ jobbar med plast och andra material som returråvara – maila oss eller läs mer på suez.se.

Standard för återvunnen plast

Bloggredaktionen

press.se@suez.com