Världsmiljödagen med fokus på biologisk mångfald

I dag den 5 juni är det Världsmiljödagen, en årlig FN-dag för att uppmärksamma vår miljö och natur. Syftet med dagen är att lyfta vikten av att handla och agera för en hållbar framtid, något som vi på SUEZ ställer oss bakom.

Temat för årets Världsmiljödag är biologiskt mångfald, och vikten av att bevara denna. I och med en växande global befolkning belastar vi jorden och dess djurliv, natur och tillgångar. I dag räknar man med att varje person i världen har ett levnadssätt som i snitt kräver 1,6 jordklot. För att bidra till ett mer hållbart klimat behöver vi ställa om till en cirkulär ekonomi, något vi skrivit om i tidigare blogginlägg. Vi behöver alltså hitta sätt att minska vår miljöpåverkan.

På SUEZ är vi stolta över att i vår Hållbarhetsredovisning för 2019 kunna redovisa för att vår verksamhet ger 29 gånger större miljönytta än miljöpåverkan. Önskar du och din verksamhet att se över ert hållbarhetsarbete och ta ett omtag om er återvinning? Läs gärna mer om våra tjänster och helhetslösningar på suez.se. Tillsammans gör vi stor skillnad för en hållbar framtid med cirkulär ekonomi.

Läs mer om Världsmiljödagen här.

Världsnaturdagen

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com