Vad kan du om papper?

Papper är ett material som haft en särskilt viktig funktion i samhället, som informationsbärare och historieberättare. Människor har använt sig av papper i ungefär 2000 år, efter att det uppfanns i Kina, och materialet produceras idag i mängder av former för diverse ändamål – tack vare att användningen anpassats efter samhällets utveckling.

Pappersfibrer och pappersmassor

I Sverige började man tillverka papper under 1500-talet och än i dag är papperstillverkningen en viktig del i den svenska ekonomin, mycket tack vare den stora tillgången av skog. Papper produceras av växtfibrer från trä som mals ner till pappersmassa och då olika användningsområden ställer olika krav på pappret kan det tillverkas av olika fibertyper – nyfibrer och returfibrer. Det finns även två typer av pappersmassa, mekaniska eller kemiska massor, som ger olika kvalité på pappret. Mekaniska massor ger en generellt billigare och känsligare produkt, som med tiden gulnar och kan falla isär. Denna typ av papper används oftast till tidningar och är också den vanligaste papperstypen. Papper av kemiska massor är starkare och lämpar sig för t.ex. emballage och förpackningar.

Återvinning för hållbar användning

Pappret återvinns genom att det efter kvalitékontroller löses upp för att kunna återanvändas i form av returfibrer. För en hållbar papperskonsumtion behöver vi återvinna så mycket av pappret som möjligt och använda oss av mer returfibrer i tillverkningen. Visste du att pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger?

Framtidens papper

Användningen och behovet av papper har skiftat med tiden. I dagens samhälle där digitala medel allt mer ersätter tryckt material har pappret får en annan roll, framförallt som ett förpackningsmaterial och emballage i och med en växande e-handel. Pappret är ett material som vi med andra ord kommer se mycket av, även i framtiden.

Läs mer om ämnet:

Hur återvinns ett mjölkpaket?

Vad händer med pappret som går till återvinning?

Papper

Källa: tekniskamuseet.se, papperskretsen.se

Bloggredaktionen

press.se@suez.com