Snart ny standard för effekter av hållbarhetsarbete

Att öka kvaliteten och enhetligheten på mätningar av miljömässiga och sociala effekter i företags hållbarhetsarbete skulle ge stora fördelar för dess genomförande, utvärdering och resultat. Detta kan, enligt Svenska Institutet för Standarder (SIS) uppnås genom en ny standard.

Enligt SIS finns det ett stort intresse kring frågan och standarden är tänkt att underlätta för organisationer att framför allt utvärdera projekt vilka kan handla om allt från miljöinitiativ till arbetsmarknadsinsatser eller andra samhällsnyttor.

Det som först och främst behövs är ett gemensamt ramverk och förhållningssätt för att mäta de miljömässiga och sociala effekterna av företags och organisationers investeringar och åtgärder på hållbarhetsområdet. Förhoppningen är att standarden ska finnas på plats om ett till ett och ett halvt år.

För att få mer information kring SIS och deras arbete, gå gärna in på deras hemsida.

 

Läs mer om standarder kopplade till hållbarhet.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com