Matsvinn får ISO-standard

Årligen kastas mer än 500 miljoner ton mat i världen. Mat som förutom att den inte mättar några magar även orsakar helt onödiga utsläpp av växthusgaser när den produceras. Siffran för matsvinnet, vilken är framtagen av FN, är orimligt hög och adresserar ett problem som världens länder måste börja hantera på ett mer organiserat sätt.

För att skapa tydligare ramar för detta arbete har det internationella organet ISO* bildat en ny arbetsgrupp som enbart ska jobba med att ta fram nya globala standarder för matsvinn. Hur arbetet tydligare ska definieras, mätas och verifieras är några av de områden som arbetsgruppen ska förtydliga.

De svenska representanter som utses till denna arbetsgrupp kommer att ledas av SIS, Svenska Institutet för Standarder, och dess kommitté för Livsmedel och foder. Med en tydlig standard hoppas man kunna underlätta samarbetet och skapa större möjligheter att mer effektivt ta fram lösningar när definitionerna blir tydligare för alla inblandade.

Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt deras kvalitets- och miljöstandarder, något vi är stolta över. Läs gärna detta tidigare inlägg för att få veta mer om ISO-standarder:

Vad innebär en ISO-certifiering?

Varför ska man ISO-certifiera sitt företag?

Hur certifierar man sitt företag?

Vill du läsa mer om standardiseringsarbetet för matsvinn – klicka in på SIS hemsida här.

*ISO är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering.

Matsvinn

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com