PreZero nära HVO-målet

För att minska PreZeros miljöavtryck togs förra året beslut om att övergå till HVO* för våra tunga fordon. Idag, på Världsmiljödagen, kan vi stolt meddela att vi är nära att uppnå vårt mål. Under april månad tankade vi hela 95 procent HVO i våra tunga fordon.

Alla typer av transporter påverkar miljön mer eller mindre genom utsläpp, spridning av partiklar och ljud. Eftersom vi har en stor fordonspark är det angeläget för oss på PreZero att arbeta för att minska sådan påverkan – och det gör vi. Ett exempel på det är att vi i augusti 2021 bestämde oss för att fullt ut övergå till HVO för våra egna tunga fordon i trafik. Något vi skrev om i blogginlägget Ett fossilfritt PreZero.
– Ett av PreZeros mål är att minska miljöbelastningen i vår verksamhet och en viktig åtgärd är att förändra våra fordonsbränslen, vilket vi gör med HVO, säger Mårten Widlund vd på PreZero.

Med den här åtgärden kan vi minska våra utsläpp med cirka 9 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar cirka 85 procent lägre utsläpp i jämförelse med om vi använder ”vanlig” fossil diesel.

Högre bränslekostnad inget som ändrar beslutet

Nu under våren har priserna på HVO ökat markant, vilket inneburit en betydligt högre kostnad. Har det varit, eller är det aktuellt att återgå till diesel på grund av detta?
– Kostnadsaspekten är viktig men vi vet att kunderna efterfrågar miljöriktiga tjänster med lägre utsläpp, så i nuläget har vi inga planer på att återgå till diesel, säger Mårten Widlund.

Reflektioner om bränslebytet

Övergången till HVO har fungerat bra och PreZero har inte upplevt några fordonsproblem kopplat till det nya bränslet.

Att vi har några procentenheter kvar för att uppnå vårt mål beror dels på att det kan vara svårt att få tag på HVO. PreZeros verksamhet drivs över hela landet och på vissa platser är det långt till närmaste tankstation med HVO. En annan orsak är att vi i dagsläget har ett fåtal tunga fordon där tillverkaren inte rekommenderar att köra dem på HVO.

På vår hemsida finns mer information om Vårt arbete med transporter och våra åtgärder för att minska vårt miljöavtryck.

* HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) är biodiesel som är mycket lik fossil diesel och kan därmed ersätta fossil diesel till 100 procent. HVO är ett bränsle som görs på växtoljor och slaktavfall.

Lastbil, HVO-bränsle

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com