Ett fossilfritt PreZero

Under de senaste tre åren har drygt 20 branscher i Sverige tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Detta för att visa hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att nå klimatmålen. Idag tar man temperaturen på hur det går med genomförandet av planerna.

Vilka åtgärder har vidtagits? Vad har börjat utvecklas? Hur har det gått med de politiska förslagen? Detta är frågor som diskuteras under en heldagskonferens som idag arrangeras av Fossilfritt Sverige i Stockholm. Givetvis är återvinningsbranschen på plats.

100 % förnyelsebara

Vi på PreZero har, utifrån vår branschutmaning, formulerat en tydlig målsättning om att använda oss av 100 % förnyelsebara drivmedel genom att fasa ut all vår användning av fossila bränslen. Målet är att minska utsläppen från såväl våra egna insamlingsfordon och arbetsmaskiner, men även från inhyrda lejdåkares fordonsparker.

Genom att vi nu påbörjat bytet till det förnyelsebara drivmedlet HVO100 kan vi reducera våra utsläpp med ca 11 000 ton CO2/år, motsvarande ca 85 % i jämförelse med om vi använder ”vanlig” fossil diesel. Utöver detta kommer vi också reducera våra indirekta utsläpp, dvs. från våra lejdåkare, med ca 5 000 ton CO2/år. Ett förändringsarbete vi är stolta över.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete – kika gärna igenom vår hållbarhetsredovisning.

 

Kanske önskar du veta mer om vårt projekt – hör av dig med ett mail till oss.

Och önskar du få en känsla av vad vi gör för våra kunder – kolla gärna på vår nya kortfilm.

 

 

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com