PreZero hanterar restprodukter när ny stadsdel växer fram

Inför byggnationen av Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen ställdes höga krav på bland annat hållbarhet och logistikplanering vid val av samarbetspartner gällande hantering av restprodukter. Efter nästan ett års förhandlingar stod det klart att PreZero var det självklara valet för uppgiften.

Inre hamnen är ett stort och omfattande stadsutvecklingsprojekt i centrala Norrköping. När den nya stadsdelen står klar kommer den att rymma 3 000 bostäder, hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter, som till exempel skolor, butiker, restauranger och caféer.

PreZero hanterar restprodukterna under första byggetappen

Utvecklingen av den första etappen sker i en så kallad byggherresamverkan där nio byggherrar samverkar. Byggherregruppen består av Riksbyggen, HSB, Mannersons fastigheter, Hyresbostäder, Skanska, Slättö, Castellum, Siegel och Heimstaden. Nu är bygget igång med PreZero som stolt samarbetspartner i ett exklusivt avtal rörande all restprodukthantering för hela etapp 1.

Insamling och sortering av restprodukter på bygge

– I upphandlingen ställde man höga krav på tillgänglighet, hållbarhet, sorteringsgrad och logistikplanering. Vi på PreZero kan leverera allt det samt hjälpa våra samarbetspartners nå både sina interna sorteringskrav och miljöcertifieringar såväl som Naturvårdsverkets alla krav för hantering av bygg- och rivningsavfall. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet och att vara en del av arbetet när en ny stadsdel växer fram, säger Mattias Tancred, ansvarig säljare på PreZero.

Kreativa logistiklösningar

Som med nästan alla byggarbetsplatser är platsbrist en återkommande utmaning. Det innebär att en hel del olika tjänster och kreativa logistiklösningar behövs. Utöver storsäckar, kärl och krantömmande containrar har PreZero presenterat flera förslag. Bland att upprätta en gemensam omlastning med komprimerande lösningar inne i hamnen och container- och kärltömningar på slinga för att minimera transporter och få ner miljöpåverkan.

Hämtning av restprodukter på bygge

– Genom täta dialoger med platschefer och logistikansvariga ser vi hela tiden till att vara proaktiva i arbetet med restproduktshanteringen. Vi har en sorteringsgrad på nära 100 procent och just nu arbetar vi med att upprätta en slinga på området där vår eldrivna baklastare kommer att samla in plast till återvinning, säger Mattias.

Är du verksam inom byggbranschen och vill ha hjälp med att effektivisera återvinningen av era restprodukter, så är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi på PreZero arbetar för en framtid med Zero Waste.

 

Exempel på fler samarbetsprojekt inom bygg- och anläggningsbranschen:
PreZero och Eleda Group inleder samarbete
”Glädjande att PreZero satsar på återbruk”

 

Inre hamnen är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Norrköping. Utvecklingen av stadsdelen sker i etapper. Etapp 1 omfattar cirka 98 000 kvadratmeter av nybyggnation och har en projekttid på cirka 50 månader. Enligt beräkningar ska etappen vara klar hösten 2025.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com