PreZero och Eleda Group inleder samarbete

2023 fick PreZero förtroendet att hjälpa bolagen inom Eleda Group med helhetslösningar inom avfallshantering och återvinning. Ett helt nytt samarbete med stora förväntningar från båda håll.
– Vi såg PreZero som en spännande och förtroendeingivande partner som vi ville samarbeta med”, säger Eleda Groups hållbarhetschef Jennie Widell.

Som företagsgrupp, med infraservice- och anläggningsbolag runtom i hela landet, har Eleda Group ett stort behov av en leverantör som erbjuder avfallshantering och återvinning över hela Sverige. När bolagsgruppen 2022 gick ut med en upphandling såg de sig om efter en väletablerad och erfaren leverantör, med en helhetsstruktur på plats sedan många år tillbaka. Något de hittade i PreZero.
– Vi tyckte att PreZero var ett intressant alternativ av många olika orsaker. Vi ser det bland annat som innovativt och framåttänkande att PreZero Sverige fokuserar så mycket på att lösa frågan kring plaståtervinningen, säger Jennie.

samarbete med eleda

Vill vara hållbara över tid

Som företagsgrupp är Eledas verksamhetsmål att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara över tid. Ock de vill kontinuerligt utöka sin sorteringsgrad av avfall. Bolaget i gruppen verkar inom sektorer som värme, vatten och transport, data- och logistikcenter samt kraftproduktion och -distribution. Sektorer där framför allt byggprojekten har stora behov av smidiga helhetslösningar för avfallsinsamling och återvinning.

Utveckling tillsammans

– 2021 kom en skärpning i lagen om utsortering av plastavfall vid byggprojekt. Därför var det viktigt för oss att upphandla en leverantör som har koll och kan hjälpa våra verksamheter på bästa sätt, säger Jennie.

Ett annat stort behov är att få hjälp med flödena och statistiken. Eftersom dessa ligger till grund för både verksamhetsutveckling i bolagen, samt hållbarhetsrapporteringen.
– Här ser vi fram emot att starta upp utvecklingsprojekt tillsammans med PreZero. Vi ser potential i att driva våra bolag i symbios och utvecklas tillsammans, avslutar Jennie.

Samarbete med Eleda

Läs om fler av PreZeros samarbeten.

Eleda Group bildades 2017 har huvudkontor i Stockholm. Företagsgruppen verkar genom regionala infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela Sverige. Genom sina bolag har Eleda Group en omsättning om drygt 10 miljarder SEK och omkring 2 400 medarbetare i koncernen. Vårt tjänsteutbud är såväl brett som specialiserat och sträcker sig från hela entreprenader till mindre projekt.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com