Ny, miljövänlig återvinning av elbilsbatterier

Med samma ämne som finns i rabarber och spenat har forskare utvecklat en ny metod för att separera och återanvända värdefulla metaller. Uttjänta elbilsbatterier kan därmed, på ett effektivt och miljövänligt sätt, få nytt liv.

Forskare på Chalmers tekniska högskola har utvecklat en ny metod för att återvinna metaller från förbrukade elbilsbatterier. Med den nya metoden kan man återvinna hela 100 procent aluminium och 98 procent litium.

Omvänd ordning vid återvinning av elbilsbatterier

Den återvinningsmetod som de använder heter hydrometallurgi. I traditionell hydrometallurgi tar man först bort det ”orena” i materialet, som aluminium och koppar, för att därefter ta vara på värdefulla metaller som litium, kobolt, nickel och mangan. Den processen kräver flera reningssteg och i varje steg blir det spill.

Med den nya metoden vänder forskarna på ordningen och separerar litium först, tillsammans med aluminium, och kan på så sätt minska spillet av de värdefulla metaller som man behöver för att tillverka nya batterier. I processen använder forskarna sig av oxalsyra – en syra som även förekommer i växtriket i till exempel rabarber och spenat. Det innebär att processen inte kräver några dyra eller skadliga kemikalier.

Så går processen till

En förenklad beskrivning av processen i fyra steg:

1 – Uttjänta bilbattericeller krossas till ett finmalt svart pulver.

2 – Detta pulver löses i en genomskinlig vätska – det vill säga oxalsyra. Det kan låta enkelt, men det är här det unika ligger. Genom att finjustera temperatur, koncentration och tid har forskarna tagit fram ett nytt och unikt recept för att använda oxalsyra.

3 – Därefter är det dag att filtrera den svarta blandningen. Aluminium och litium hamnar då i vätskan och de övriga metallerna blir kvar i den sumpliknande massan.

4 – Nästa steg i processen är att separera aluminium och litium, något som forskarna inte ser ska vara så svårt eftersom metallerna har så olika egenskaper.

Återvinning av elbilsbatterier

Krossat innehåll från en elbilsbattericell – före återvinningsprocessen. / Det finmalda innehållet från en elbilsbattericell hälls ner i och blandas med oxalsyra. / Efter den vätskebaserade återvinningsprocessen filtreras den svarta blandningen. Foto: Chalmers tekniska högskola | Anna-Lena Lundqvist.

Eftersom metoden kan användas även i stor skala, hoppas forskarna att den ska komma till nytta i industrin under de kommande åren.

Alla bil- och fordonsbatterier är farligt avfall. Här kan du läsa vad som händer med bly- och litiumbilbatterier vid återvinning.

Källa: Chalmers tekniska högskola

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com