Koppar – ett perfekt material för återvinning

Metallen koppar produceras i de flesta länder i världen. Cirka 88 % av all producerad koppar kommer från primära källor (bryts i gruva), medan resterande 12 % är sekundär eller återvunnen koppar.

Japan och Kina, Spanien och Tyskland är de största importörerna av koppar. Här kommer efterfrågan främst från byggsektorn liksom el-och elektronikindustrierna. Den största andelen koppar används till elektriska ledningar, tak-och VVS och industriella maskiner.

Däremot är USA och Europa de områden som genererar de största mängderna kopparskrot och kopparlegeringar, som i sin tur sedan återanvänds eller materialåtervinns till nya produkter.

Vi på SUEZ tar gärna hand om våra kunders järn- och metallskrot, och ersättning för materialet ges utifrån uppdaterade råvarupriser. Hör gärna av dig till oss för mer information kring detta.

Visste du att:
Vid materialåtervinning av koppar sparas upp till 85 % av energin. Återvunnen koppar har ungefär 95 % av originalets värde. Av all koppar som någonsin brutits är 80 % fortfarande i bruk.

Återvinning av koppar

Läs mer om vad som händer med järn- och metallskrot som går till återvinning.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com