Leksaker, barn & högre miljökrav

Producenter av barnleksaker poängterar ofta säkerhetsföreskrifterna för sina produkter, medan de något mer sällan belyser materialval i leksakerna. Att leksaksbranschen behöver bli mer miljövänlig är något som även producenterna själva lyfter fram allt mer.

Flertalet stora leksakstillverkare har börjat sätta ambitiösa miljömål för sin verksamhet vilket är en indikation på att det pågår ett arbete för att skapa en mer miljövänlig bransch. Ett exempel är danska Lego som från och med i år börjar ersätta sina plastpåsar med papperspåsar. Ett initiativ som kommit från barn som kontaktat företaget.

Att dagens barn är mer miljömedvetna än tidigare ger en förhoppning om att de kommer växa upp och bli morgondagens konsumenter med högt ställda krav på bl.a. miljöhänsyn och produkters klimatpåverkan.

 

Vill du läsa mer om materialval i produkter?

Förpackningsåtervinning – ett viktigt perspektiv redan i designfasen

Nio av tio köper gärna nytt gjort av gammalt

Barn med leksak

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com