Fotbollslag ägnade helkväll åt REsetPlastic-aktivitet

PET-flaskor, snusdosor och sprayburkar. Det är bara några exempel på det skräp som ett ungdomslag i fotboll plockade upp under en REsetPlastic-aktivitet i Stockholm.

I början av september fick PreZero hjälp av AIK:s fotbollslag P15 UO att städa både längs med Karlbergskanalen i Stockholm och längs med Mälaren nedanför Huvudsta i Solna. PreZeros medarbetare Erik Karlstrand sitter i styrelsen för lagets föräldraförening och är med och arrangerar olika initiativ för att stärka upp lagets ekonomi. Han var själv med under städkvällen.
– När PreZeros kommunikations- och hållbarhetschef frågade om vi kunde ställa upp och hjälpa till med en REsetPlastic-aktivitet, var det självklart för oss att tacka ja eftersom laget gjort en liknande insats tidigare. Då hjälpte vi till att plocka skräp i en stadsdel i Rinkeby i Stockholm, säger Erik.

Stort engagemang

Det var ett glatt gäng på 14 spelare och tre vuxna som samlades vid Pampas Marina onsdagen den 7 september. Efter uppdelning i tre olika grupper utrustades alla deltagare med håvar, varselväst och handskar. Eftersom de skulle vistas vid vatten fick de också en kort genomgång kring säkerhet.

De startade REsetPlastic-aktiviteten vid sextiden på kvällen och höll på till det blev för mörkt, vid niotiden. Både engagemang och humör var på topp under hela städkvällen.

Ungdomslag plockar skräp - en REsetPlastic-aktivitet

Vad var det då för skräp de hittade?
– Totalt samlade vi ihop cirka fyra säckar med skräp som tillsammans vägde uppskattningsvis 35 kilo. Det mesta avfallet hittade vi under bron vid utloppet av Karlbergskanalen. Bara där fick vi ihop en säck med framförallt PET-flaskor och snusdosor. Det mest udda vi hittade var en mix av sprayflaskor som fanns i höjd med Huvudstabadet, berättar Erik.

Erik förklarar också att det generellt sett såg ganska bra ut längs med vattnet. Men på platser där det finns promenadstråk eller där folk samlas vid stora grönytor och badplatser, som vid Karlbergskanalens utlopp, blir det tyvärr mer avfall i vattnet.

Städaktiviteter är ett bra komplement

Erik är också ansvarig för AIK Stilen för laget.
– Stilen, som är en del av vår historia, är ett tydligt regelverk för hur aktiva spelare och ledare inom AIK Fotboll förväntas uppföra sig. Det handlar mycket om att visa respekt och ödmjukhet gentemot andra, att vara schysst och sprida positiv energi. Att komplettera sådan social hållbarhet med mer miljöinriktad hållbarhet, som ju sådana här städaktiviteter är, känns självklart för oss, avslutar Erik.

Ungdomslag plockar skräp en REsetPlastic-aktivitet

Tack AIK Fotboll för att ni hjälper oss på PreZero med #REsetPlastic – en viktig del i vårt arbete för Zero Waste!

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com