Förbättrad arbetsmiljö för yrkesföraren

Att se tunga elfordon på vägarna blir allt mer vanligt. Och visst är miljöaspekten och de låga nivåerna av koldioxidutsläpp med dessa fordon bra på flera sätt. Men idag, på Yrkesförarens dag, ska vi fokusera på en annan faktor. Nämligen den förbättrade arbetsmiljön för föraren.

Minskad stress och mer energi

Forskning visar att buller kan ge sömnsvårigheter, öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och höja våra stressnivåer. Tunga elektriska fordon går tystare och har mycket mindre vibrationer än motsvarande bensin- eller dieseldrivna fordon. Det är därför inte så konstigt att många förare som testat eller som redan kör eldrivet känner sig mer avslappnade och mindre stressade. Flera förare av elfordon känner sig faktiskt piggare vid arbetsdagens slut och har mer energi på sin fritid.

Bättre arbetsförhållanden även utanför fordonet

Det låga ljudet gör också att närmiljön precis utanför elfordonet blir bättre. Det i sin tur gör det lättare att prata med kollegor vid till exempel arbete bakom en lastbil. Med noll avgasutsläpp behöver inte heller vare sig de som arbetar i eller vid fordonet göra det bland avgaser. Kort sagt, så blir arbetsförhållandena både i och runt ett tungt elfordon mycket bättre.

Positiv körupplevelse

På PreZero är det några som testkört ellastbilar. De tycker också att ellastbilarna är tystgående och de känner ett ökat välbefinnande vid arbetsdagens slut. De berättar också om den förbättrade körupplevelsen och den smidigare körningen med bra acceleration och utan motorvarvningar. Och visst har en positiv körupplevelsen påverkan på det egna måendet – inte minst för en yrkesförare som spenderar många timmar bakom ratten varje dag.

Yrkesförare

Läs gärna tidigare blogginlägg där några av våra chaufförer berättar om sitt jobb på PreZero:
3 snabba till slambilschaufför
3 snabba frågor till en ADR chaufför

Bakom initiativet Yrkesförarens dag står TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Syftet med dagen är att uppmärksamma det samhällsviktiga jobb alla yrkesförare gör varje dag, året om – de ser ju till så att Sverige fortsätter rulla.