EU:s förslag på nya regler för förpackningar

För att ingripa mot det växande förpackningsavfallet har EU-kommissionen föreslagit nya EU-regler om förpackningar. I korthet ska detta leda till färre onödiga förpackningar och mer återanvändning och återvinning.

Visst behöver vi förpacka varor för att kunna transportera dem tryggt och säkert, men förpackningar och förpackningsavfall har stor påverkan på miljön och användningen av nya material. Även om förpackningsåtervinningen har ökat, så har förpackningsavfallet i EU ökat med mer än 20 procent de senaste tio åren. Om vi inte gör något åt detta kommer avfallet att öka med ytterligare 19 procent fram till 2030 – för plastförpackningsavfall räknas ökningen bli hela 46 procent.

Målet är att minska förpackningsmängden med 15 procent

Det övergripande målet med den föreslagna förordningen är att minska mängden förpackningar med 15 procent till 2040 jämfört med 2018. Det skulle innebära en total minskning av avfallet inom EU med 37 procent jämfört med om inga åtgärder skulle göras.

Krav och förbud

Förslaget om förpackningar och förpackningsavfall innehåller en rad nya och förtydligade krav och förbud, som till exempel:

  • Företag ska erbjuda en viss andel av sina produkter i återanvändbara eller påfyllningsbara förpackningar. Förpackningsformat ska standardiseras och återanvändbara förpackningar ska ha tydlig märkning.
  • Förpackningar ska få fastställda designkriterier, obligatoriska pantsystem för plastflaskor och aluminiumburkar ska skapas och det ska vara klart och tydligt vilka typer av förpackningar som måste vara komposterbara.
  • Det kommer bli obligatoriskt för tillverkare att inkludera en viss mängd återvunnet innehåll i nya plastförpackningar.
  • Varje förpackning ska ha en etikett som visar vad förpackningen är tillverkad av och i vilken avfallsström den hör hemma. Avfallscontainrar ska ha samma märkning. Vi kommer att använda samma symboler överallt i EU.
  • Vissa förpackningstyper kommer att bli förbjudna, till exempel engångsförpackningar för mat och dryck som man konsumerar inne i restauranger och kaféer, engångsförpackningar för frukt och grönsaker och miniatyrförpackningar med till exempel schampo på hotell.

EU-kommissionen presenterade förslaget om förpackningsförordningen i slutet av november 2022. Europaparlamentet och Ministerrådet behandlar nu förslaget.

Här hittar du frågor och svar om förordningen om förpackningar och förpackningsavfall.

Mer på ämnet:
Kan förpackningsdesignen påverka källsorteringen?
Varje återvunnen förpackning gör skillnad

Plastförpackning

Källa: Europeiska kommissionen

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com