Ett aktivt engagemang för minskad plast i haven

Schwarzkoncernen, där PreZero ingår, är initiativtagare till i ett projekt i Indonesien som ska leda till minskad plast i haven. Arbetet som tidigare gjorts för hand under svåra förhållanden utförs nu med hjälp av en ”SeeHamster”.

Ett projekt för att rena floder

Tillsammans med One Earth – One Ocean e.V., Wasteforchange, den indonesiska regeringen och staden Bekasi driver Schwarzkoncernen BRIC-projektet (Bekasi RIver Cleanup). Syftet med projektet är att på ett hållbart sätt rena floderna runt staden Bekasi innan avfallet hinner nå haven.

Att valet föll på just staden Bekasi i närheten av Jakarta var ingen tillfällighet. Sydostasien anses nämligen vara en av de regioner som är mest förorenade med plastavfall. Floder för med sig en miljon ton avfall till havs – en stor del av dessa avfall strömmar ut i haven bara från den här regionen.

Säkrare och effektivare insamling av plast med ”SeeHamsters”

Tidigare har stadens anställda tagit bort plastavfall för hand under svåra förhållanden. Så kallade ”SeeHamsters” och annan utrustning gör arbetet säkrare och mer effektivt. ”SeeHamsters” är katamaraner som specialdesignats för att kunna användas för att städa upp floder. De är 5,5 meter långa, 2,5 meter breda, drivs med soldrivna elmotorer och har kapacitet att samla upp till 500 kilo avfall.

Projektet är en del av plaststrategin REset plastic

I det här projektet bidrar Schwarzkoncernen inte bara finansiellt, utan också med konceptuella riktlinjer, expertis och sitt affärsnätverk som inkluderar ”SeeHamsters” och utrustning till dem, utbildning för projektdeltagare och återvinning av det insamlade plastavfallet. I början av 2023 kommer projektet att överlämnas till lokala aktörer, vilket bland annat kommer att skapa arbetstillfällen. Mer information om BRIC-projektet hittar du på River cleanup in Indonesia.

Det här projektet är en del av koncernens internationella plaststrategi, REset Plastic. REset Plastic handlar inte bara om att eliminera plast, utan också om att skapa medvetenhet och förändra hur vi hanterar plast. Strategin är uppdelad i fem åtgärdsområden; REduce, REdesign, REcycle, REmove och REsearch.

Vi har tidigare lyft ett annat projekt från den här strategin i blogginlägget Cirkulära plastflöden ger tillbaka till kund.

BRIC

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com