Det ska vara lätt att göra rätt

Men hur enkelt är det egentligen när nya regler ger oprövade rutiner och myndighetsredovisning? Och handlar de nya förordningarna dessutom om något som du som företagare bara vill göra dig av med så är det inte konstigt om det upplevs extra besvärligt och tidsödande. Vi tänker givetvis på det relativt nya regelverk som gäller för farligt avfall i Sverige*.

Inget extra arbete

Eftersom dessa nya regler innebär extraarbete hos de företag där det farliga avfallet uppstår eller på annat sätt hanteras, eller förmedlas, erbjuder vi oss att agera ombud för er. Som ombud övertar vi uppgiften att rapportering in det farliga avfallet till Naturvårdsverket, ett avfallsmaterial som vi redan ombesörjer insamling och transport av. Det enda ni behöver göra är att godkänna oss som ert ombud, resten tar vi hand om. Inget extra jobb för er med andra ord. Enklare än så här blir det inte.

På vår hemsida kan du fylla i ett formulär för att godkänna oss som ert ombud i hanteringen av det farliga avfallet.

 

*Regelverket gäller alla yrkesmässiga verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, behandlar och vidareförmedlar farligt avfall.

 

Läs mer om de nya regler för farligt avfall:

Nya lagkrav – vad gäller för farligt avfall?

RIA rapportering av farligt avfall

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com