Nya lagkrav – vad gäller för farligt avfall?

Den 1 augusti blev en ny avfallsförordning gällande. I den har kraven på att föra anteckningar om en verksamhets farliga avfall utökats. Kraven utökas, dels för att Sverige behöver bättre spårbarhet av det farliga avfallet, dels för att uppfylla EU:s lagstiftning inom avfallsområdet.

Anteckningsskyldigheten gäller samtliga verksamheter som på något sätt hanterar eller producerar farligt avfall. I praktiken innebär det i princip alla verksamhetsutövare eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Från och med den 1 november ska verksamhetsutövaren dessutom rapportera anteckningarna till ett nytt digitalt avfallsregister som Naturvårdsverket ombesörjer.

De nya lagkraven kan upplevas som krångliga och svåruppfyllda och här hjälper PreZero gärna till. Vi har följt och deltagit i processen och står genom både teknikutveckling och förändrat arbetssätt redo inför förändringen. PreZero kan som en hållbar samarbetspartner hjälpa till med att föra anteckningarna om det farliga avfallet samt rapportera dessa till det digitala avfallsregistret.

Läs mer om hur vi kan stödja din verksamhet här.

RIA rapportering av farligt avfall

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com