Återvinningsanläggning istället för bomullsfält

Varje år kastar vi européer drygt fyra miljoner ton textil i hushållssoporna där det blandats med annat avfall som i de flesta fall går till förbränning. En större miljömedvetenhet bland konsumenter och i modebranschen har på senare tid bidragit till att öka efterfrågan på återvunnen textil, en råvara det dock varit svårt att få tag på tidigare.

Inom området för textilåtervinning pågår idag flera svenska initiativ och forskningsprojekt, ett av dem är Siptexanläggningen i Malmö där textila material sorteras ut med hjälp av infrarött ljus. Det blandade materialet sorteras efter fibertyp och färg, och blir därigenom värdefull råvara i tillverkningen av nya kläder och/eller möbler.

Textilåtervinning är positivt ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv – att undvika nyproduktion genom att ta vara på den textil som redan finns på marknaden är den största vinsten med processen. Positiva röster från projektet har hörts säga att den här anläggningen ersätter ett bomullsfält i Bangladesh eller en polyesterfabrik i Kina.

Trots att vi på PreZero inte själva förädlar textila material följer vi utvecklingen av detta viktiga återvinningsområde.

Kort om Siptex

Siptex står för Svensk Innovationsplattform för Textilsortering. Arbetet som bedrivs är ett forskningsprojekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, finansieras av Vinnova och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter. Sorteringsanläggningen som finns i Malmö ägs av Sysav. Läs gärna mer om projektet på IVLs hemsida.

 

Vill du veta mer om textilåtervinning? Läs tidigare blogginlägg om ämnet:

Spaning – Ny klänning av återvunnen textil

Producentansvar för textil

Textilåtervinning

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com