Producentansvar för textil

I slutet av 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningen blev nyligen klar.

År 2025 ska EU sortera ut textilavfall. Sverige ska ligga i framkant, menar utredningen vars uppdrag varit att föreslå ett producentansvar för textilier med separat insamling för återanvändning respektive återvinning av textilavfall. Utredningen lyfter återvinning av textil som ett område med stor potential, och det faktum att textilavfall ska ses som en råvara med användningsområden även utanför textila produkter.

Varje år sätts ca 144 000 ton textil på den svenska marknaden och av dessa förbränns 86 500 ton efter att textilen hamnat i restavfallet eller på återvinningscentraler. Målet är att 90 % av dessa 86 500 ton textilavfall ska sorteras ut till år 2036. Från år 2028 ska minst 90 % av det textilavfall som samlats in förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Hela utredningen kan du läsa som PDF här.

Läs mer om textilåtervinning i vårt tidigare inlägg om Re:newcell.

Textilavfall

Källor: di.se, regeringen.se

 

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com