Återvinning av stenull genom hållbart samarbete

Projektet för bygget av Nya Färjestadsskolan i Karlstad har ambitiösa miljömål. Och det är ett tätt samarbete mellan flera partner som är nyckelfaktorn till framgångsrika resultat.

En stor container står centralt placerad på byggarbetsplatsen i Karlstad. Inuti ligger spillbitar av stenull. Containern är en viktig pusselbit för att nå de höga miljö- och hållbarhetskravkraven som både Peab och beställaren Karlstads kommun har satt. Max 5 % av allt avfall får gå till deponi och hittills ligger projektet bra till – 0 % avfall till deponi hittills.

Transport, hantering, sortering och kontroll

Redan tidigt i projektet började Johannes Larsson, projektledare på Peab, undersöka olika lösningar för att kunna nå miljömålen. Av en kollega fick han höra om ett annat liknande projekt, där man återvinner stenull och har 100 % sortering av byggavfallet.

All takisolering på Nya Färjestadsskolan består därför av stenull från ROCKWOOL och kan därmed återvinnas. På byggarbetsplatsen finns en särskild container som är dedikerad stenull och när den är full ringer Peab till PreZero, som kommer och hämtar den för vidare hantering, sortering och kontroll på sina anläggningar. Efter det följer transport till ROCKWOOLs fabriker där materialet går in i den vanliga produktionen och blir till nya produkter igen.

Positiv utveckling av byggbranschen

– I det här projektet ser vi verkligen hur viktigt det är att beställare, huvudentreprenör, underentreprenörer, materialleverantörer och återvinningsföretag tar ett gemensamt ansvar för att kunna nå miljömålen. Det är oerhört positivt och bidrar till en god laganda, säger Johannes.

Han menar att möjligheten att återvinna just stenull är ett stort steg framåt för att minska deponimängderna inom byggbranschen.

– Isolering har traditionellt sett varit en problemfraktion och därför är det väldigt positivt med en lösning som bidrar till en positiv förändring, säger Johannes.

 

Läs hela pressmeddelandet från ROCKWOOL här.

 

Tidigare inlägg om återvinning av stenull:

Återvinning med nya perspektiv möter miljökrav

100 % sortering av byggavfall 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com