5 tips för ditt miljö- eller återvinningsrum

Hur får man till en välfungerande avfallssortering och återvinning? Och hur får man boende eller anställda att källsortera rätt? Det är många företagare och fastighetsägare som ställer sig dessa frågor. Här kommer några tips för ditt miljö- eller återvinningsrum…

Det finns några enkla knep för att öka benägenheten för och förståelsen till rätt sortering:

1: Gör miljö- eller återvinningsrummet så tryggt och trevligt det går

Ett miljö- eller återvinningsrum bör vara lättillgängligt och välskött, så att man inte drar sig för att besöka det. Att någon får uppgiften att titta till och hålla ordning i rummet kan vara en klok åtgärd. Genom att måla väggar och se till så det finns bra ljus i rummet ökar både trivseln och trygghetskänslan.

2: Se till så du har rätt sorts utrustning

Välj kärl, containrar och utrustning efter både typ och mängd av avfall. Blir till exempel kartong­återvinningen full fort kan det behövas fler eller större kärl, eller kanske en komprimator. Ett annat alternativ är att öka antalet tömningstillfällen. Fundera också på om ni kanske behöver komplettera med elektronikinsamling eller speciella kärl för batterier och lampor.

3: Gör det enklare att sortera rätt

Att grovsopor och avfall sorteras fel beror oftast på okunskap. För att hjälpa de som ska källsortera är det därför viktigt att informera klart och tydligt hur de ska göra för att sortera olika typer av fraktioner rätt. Det kan du till exempel göra genom en tydlig uppmärkning med dekaler på alla kärl och containrar eller på väggen i miljö- eller återvinningsrummet. Tänk på att symboler är lättare att förstå, oavsett vilket språk man talar.

4: Utbilda din personal

Är du företagare kan det vara en god idé att ha en genomgång eller utbildning med din personal. Vi på PreZero erbjuder till exempel våra kunder en sådan utbildning anpassad efter deras specifika behov och bransch.

5: Rengör kärlen regelbundet

Ofräscha kärl eller dålig lukt i miljö- eller återvinningsrummet är aldrig trevligt. Om ni rengör dina kärl regelbundet slipper ni smutsiga och ohygieniska sopkärl som luktar illa och drar till sig ohyra. Med regelbunden kärltvätt känns miljö- eller återvinningsrummet mer välstädat och organiserat, vilket kan leda till att felsorteringen minskar då besöket i soprummet upplevs mer behagligt.

I ett tidigare blogginlägg kan du läsa om hur vi hjälpte hotell Mårtensson med deras miljörum. Vill du också ha hjälp och råd kring ditt miljö- eller återvinningsrum är du välkommen att höra av dig till oss.

Miljörum, dekaler, märkning

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com