Hållbart samarbete från skissat miljörum till uppfyllda miljömål

Hotell Mårtensson i Halmstad har totalrenoverat hotellet under de senaste året och med stora förändringar i byggnaden var de i behov av nya lösningar och anpassningar till sina miljörum. Valet av samarbetspartner för återvinning landade på PreZero.

Stjepan Pezer, säljare på PreZero, gjorde kundbesök hos hotellet för att mäta ut och dela ritningar av de tänkta miljörummen. Därefter kunde Hotell Mårtensson få en mall över hur miljörummen kunde utformas och inredas på bästa sätt.

Uppstart och uppföljning

Under arbetets gång har PreZero haft tät kontakt med hotellets Property Manager. Det har resulterat i en skräddarsydd helhetslösning efter hotellets behov. Lösningen inkluderar även både uppstart och genomgång av rutiner med personal samt uppföljning om vad som händer med de hanterade materialen vid återvinning – något som ger ett lyft i källsorteringen. Målet är att minska de brännbara avfallet och sortera ut minst åtta fraktioner, det målet hjälper PreZero Hotell Mårtensson att nå. Hotellet är en del av Choice Hotels som dessutom har egna miljömål och höga krav på att källsortera inom koncernen.

Effektiv återvinning med app

Det hållbara samarbetet mellan Hotell Mårtensson och PreZero underlättas av appen MittPreZero där hotellets fastighetsskötare och övriga personal enkelt har tillgång till deras återvinningstjänster var de än är. Med appen har de koll på när de olika fraktionerna hämtas och de kan beställa tömning direkt via mobilen vid behov.

Stjepan berättar vad han tycker är mest spännande med samarbetet:

– Det är alltid spännande att få vara med i början av implementeringen och sätta en struktur och grund i hur kundens framtida källsortering kommer se ut och skötas. Dessutom är det oerhört engagerad personal med målsättning att de ska göra det ordentligt! Och det i sin tur gör mitt jobb mycket roligare och mer utmanande.

Hotell Mårtensson är en del av Choice Hotels och öppnade 1858 på Storgatan i Halmstad.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com