4 snabba frågor till försäljningschef för nationella kunder

Arild Bye är SUEZs försäljningschef för nationella kunder. Här ger han en inblick i relationen med våra större kunder!

 

Hur såg kundtillströmningen ut under 2019?

Under 2019 hade vi en jämn och bra tillströmning av kunder, SUEZ signade största delen med byggkunder nationellt.

Hörde många kunder av sig direkt till oss eller behövde vi kontakta dem?

I större upphandlingar hör kunden oftare av sig till oss, medan mellansegmentet kontaktar oftast vi.

Vad frågade de nya kunderna efter och vad var viktigt för dem?

Kunderna eftersöker miljöriktiga tjänster och hög service. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet och de vill gärna ha standardiserade lösningar som fungerar i hela landet. Digitala tjänster står också högt upp på önskelistan.

Vad frågade befintliga kunder efter för kompletteringar?

Kunderna efterfrågar ofta våra hantering av oljeavskiljarsystem, EcoSimplex®-skåp och möjlighet att hämta och arbeta med statistik själva.

Arild Bye chef nationella kunder SUEZ

Läs liknande inlägg:

3 snabba frågor till SUEZs VD

3 snabba frågor till regionchef 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com