3 snabba frågor till SUEZs VD

Bloggredaktionen ställde 3 snabba frågor till vår VD Mårten Widlund, för att höra vad han har att säga om året som gick, och året som kommer. 

 

Hur länge har du varit VD för SUEZ i Sverige?

Jag har varit VD för den svenska verksamheten sedan 2006 men började inom koncernen 1996. Innan jag började på SUEZ arbetade jag på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

 

Vilka är de största händelserna inom återvinning och SUEZ för 2019?

2019 går mot sitt slut och blickar jag tillbaka på året som gått, men även på de senaste tio åren eftersom vi står inför början på ett nytt decennium. Det är tio spännande och utmanande år som inneburit utveckling och förbättring inom miljö och hållbarhet i samhället i stort, men också inom SUEZ.

Cirkulär ekonomi har blivit ett ledord då miljömedvetenheten har förändrats under åren. Avfall är inte längre bara avfall, utan en resurs att ta hand om och förädla. Att skapa nya råvaror av, som kan föras tillbaka in i kretsloppet och användas vid tillverkningen av nya produkter. Cirkulära flöden är något som fler och fler industrier är delaktiga i. Att vi kan skapa sekundär råvara av prima kvalitet likvärdig med jungfrulig råvara blir avgörande. Ett utmärkt exempel på hög kvalitet är den resväska av återvunnen plast som Samsonite tillverkat i samarbete med SUEZkoncernen.

 

Vilka är dina framtidsspaningar för 2020?

Digitalisering är på frammarsch inom vår bransch och är en viktig del av SUEZs verksamhet. Vi fortsätter utveckla vår e-handel som vi startade upp 2013 och som vi vet kommer att fortsätta växa. Vi ser också en konstant ökad användning av andra digitala kanaler, såsom MinaSidor, MittSUEZ-appen och inte minst i vår operativa digitalisering inom området farligt avfall.

Även inom vår logistik och interna processer är smarta digitala lösningar på frammarsch. T.ex. inom logistik har SUEZ ett projekt att testa smarta sensorer i avfallskärl, som säger till när det är dags för tömning.

Våra kunder ställer högre krav på oss idag än för tio år sedan. Det handlar inte längre bara om att ställa ut en container eller ett kärl för avfall, utan att hjälpa till under hela processen: från första kundmötet där vi ser över vilka behov som finns, vilka fraktioner som kan sorteras ut och vilken utrustning som krävs – till att säkerställa bästa miljömässiga återvinning till att förse kunden med återkoppling i form av statistik över deras insamlade material. Jag är helt övertygad om att det kommer bli allt viktigare.

 

 

Lär känna hela vår företagsledning här.

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.se