Världens materialanvändning är måste bli mer cirkulär

I en intressant rapport, The Circularity Gap Report 2021*, som nyligen presenterades hävdas det att en effektivare resursanvändning skulle kunna bidra till att minska den årliga materialanvändningen med 79 gigaton vilket samtidigt skulle innebära en dubblering av den cirkulära ekonomin globalt – från 8,6 procent till 17 procent.

Denna rapport mäter gapet mellan nuläget i den cirkulära omställningen och det önskade läget för att nå världens hållbarhetsmål som t.ex. Parisavtalets klimatmål. Rapportförfattarna lyfter bl.a. fram att 70 procent av världens växthusgasutsläpp kommer från uttag och bearbetning av jungfruliga råvaror. Detta samtidigt som de kan konstatera att över 100 gigaton råvaror används varje år, och att bara 8,6 procent av dessa återvinns eller återanvänds. Men, med en omställning till en mer cirkulär ekonomi skulle de globala utsläppen av klimatgaser kunna minska med 39 procent.

Än har det inte varit några starka reaktioner på denna rapport, men förhoppningsvis hör vi mer om den framöver.

Läs gärna mer om rapporten här – The Circular Gap Report 2021.

 

* The Circularity Gap Report 2021 är sammanställd av The Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), och presenterades under Davos Agenda Week vilken arrangerades under januarimånad 2021 av World Economic Forum. 

The Circularity Gap Report 2021

Foto från The Circularity Gap Report 2021.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com