Vad händer med järn- och metallskrot som går till återvinning?

Järn- och metallskrot är ett utmärkt exempel på typ av avfall som borde betraktas som en värdefull resurs. Varför? Och vad räknas som järn- och metallskrot? Såhär tar vi hand om skrotet.

Vad är järn- & metallskrot?
Armeringsspill, ventilationsplåt, plåtreglar, takplåt, dropptorkade tomma färgburkar i järn, metallspill, borr-och sågblad, stålband i järn, spirorör, gjutjärnsbadkar är alla exempel på järn- och metallskrot.

Metall bör sorteras i flera olika fraktioner vid större volymer. Har du till exempel rostfritt och aluminium bör du separera dessa metaller från övrigt skrot. Då får du bättre ersättning av oss för dessa metaller.

Från hämtning till sortering och behandling
Vi hämtar järn och metallskrot i containrar eller kärl beroende på vilka mängder du har. Materialet sorteras och behandlas så att det stämmer överens med kravspecifikationen från slutmottagaren.

Vad händer sedan?
Stål- och smältverket som är den slutliga mottagaren smälter skrotet och tillverkar nya råvaruämnen. Produkter som tillverkas av återvunnen metall är exempelvis armeringsjärn och motordelar. Genom att återvinna metall sparar vi stora mängder energi. Att återvinna till exempel aluminium innebär en energibesparing på hela 95 procent. Det bästa av allt är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst!

Läs mer om vad som händer med andra material som går till återvinning.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com