Tänk på miljöarbetarna i vinter

Ibland kan det vara lätt att bara förvänta sig att allt ska fungera som vanligt, även när det är vinter med snö och halka. Men att inte skotta och sanda ger motsatt resultat.

Kyla, snö och dåligt väglag påverkar avfallshämtningar. Hämtningen blir då både tyngre och svårare att utföra. Dels kan det innebära förseningar eller debitering för hämtning utan att kärlen tömts – på grund av att det inte går att komma fram. Det kan även vara en fråga om säkerhet för både miljöarbetarna som utför hämtningarna och omgivningen.

– Vi som jobbar i branschen hoppas att alla har förståelse för de förseningar snö och halka kan innebära. Men framför allt att ni visar hänsyn och tänker på att det här handlar om miljöarbetarens arbetsmiljö och säkerhet, säger Annalena Sjögren som är driftledare på PreZero i Dalarna.

Snöröjning och halkbekämpning ett måste

Det här behöver du göra för att tömningar ska fungera vid snö och halka:

– Ta bort snö från kärl och containrar – även på taken.

– Snöröj och skotta runt och framför kärl och containrar.

– Se till så att kärl står på plant underlag och i nivå med vägen (inte på snövallar).

– Om chauffören ska dra dina kärl fram till avfallsbilen, behöver även dragvägen vara skottad och halkfri. Du måste alltså göra öppningar i eventuella snövallar.

– Sanda runt kärl och containrar när det behövs.

– Vi uppskattar om du visar lite extra omtanke och även sandar så att en stor avfallsbil har möjlighet att bromsa och stanna vid kärlet på ett säkert sätt.

Vinter med insnöade kärl

Nej, så här ska det inte se ut.

Vinter med insnöade kärl

Ännu ett exempel där misskött skottning medför problem vid tömning.

– Förutom att snö och halka är ett arbetsmiljöproblem, så kan det också innebära materialproblem. Mottagningsanläggningarna vill ju inte ha snö i materialet vi kör till dem, säger Annalena.

Det finns fastighetsägare och kunder som undrar varför det är så svårt för avfallsbilen att ta sig fram, när de själva gör det utan större problem. Det finns förklaringar till varför det är så.

En avfallsbil är tung och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Utifrån risk för egen del eller för omgivningen avgör chauffören om det är möjligt att köra på en väg eller inte. Dessutom värms däcken upp på en avfallsbil under körning, vilket gör att snön under däcken smälter då den står still. Det gör att det kan bli väldigt halt och svårt att köra vidare. Vi känner ju alla igen det här med att hålla jämn fart och inte stanna för att inte riskera att fastna när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat. Eftersom avfallsbilar måste stanna ofta riskerar de att fastna hela tiden.

Underlätta för miljöarbetarna i vinter

Miljöarbetare gör en viktig samhällsinsats i omställningen till cirkulär ekonomi. Men det är tyvärr alltför sällan som de får den respekt och positiva uppmärksamhet som de förtjänar. Att underlätta deras arbetsvardag genom att snöröja och halkbekämpa är ett enkelt sätt att visa uppskattning på.

Tack för att du visar förståelse för att hämtningar kan vara försenade vintertid – och ett extra stort tack för att du hjälper miljöarbetarna!

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com