Mer avfallsmaterial från företag behöver tas tillvara

För att återvinningsbart material bättre ska kunna tas tillvara ur företagens avfallsmängder behövs mer ordning, kunskap och nära samarbeten med återvinnare.

Stora mängder återvinningsbart material går förlorade varje år i svenska verksamheter, på grund av att det helt enkelt inte samlas in, sorteras ut och förädlas till nya råvaror. Anledningen till varför dessa material inte går in i återvinningsprocessen och används resurseffektivt behöver vi ta reda på. Idag händer det t.ex. att byggnader rivs utan att stålet tas tillvara, ett material som passar utmärkt till materialåtervinning. I en rapport från Återvinningsindustrierna och företaget Material Economics skriver man att endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel.

Ta tillvara på mer avfallsmaterial med optimerade lösningar

Kanske är en av anledningarna till värdeförlusten en fråga om en brist på kunskap och ordning och reda i företagens alla delar, även i avfallsledet. Utifrån vår erfarenhet från hundratals olika verksamheter vet vi att när vi skapar bättre ordning, tydligare system och mer kunskap hos medarbetarna blir våra kunder mer effektiva i att ta tillvara restmaterial för återvinning. Dessutom sparar de både tid och plats eftersom återvinningslösningen sätts upp tillsammans med kunden. På sätt optimerats lösningen för deras verksamhet.

Större efterfrågan på hållbara produkter, en fördel

Vi ser att viljan att komma tillrätta med detta har ökat i näringslivet. Genom att det blivit en konkurrensfördel att kunna erbjuda mer hållbara produkter och tjänster, måste ju verksamheterna bedrivas på ett hållbart sätt. Det vi hoppas är att vi snart ser att plasten, som idag på alltför många ställen går till förbränning, sorteras ut för att kunna cirkuleras tillbaka till tillverkning av nya plastprodukter. Detta möjliggörs genom lönsamt hållbara samarbeten med en återvinningspartner som oss på SUEZ.

Läs gärna mer om detta ämne i rapporten från forskningsprojektet Ett värdebeständigt svenskt materielsystem som publicerats av Återvinningsindustrierna och företaget Material Economics. Länk till rapporten finns här.

metallavfall-tas-tillvara

Läs mer om våra hållbara helhetslösningar som hjälper er att ta tillvara på mer avfallsmaterial. Om du vill veta mer om SUEZs återvinningsmetod, kan du läsa mer här.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com