Spaning – världens snabbast växande fraktion för hushållsavfall

Visste du att elavfall – kasserade produkter med batterier eller kontakter – är världens snabbast växande fraktion för hushållsavfall? Detta är främst drivet av en högre förbrukning av denna typ av produkter/utrustning, med korta livscykler och få reparationsalternativ.

Källa: Europaticker

Bor du i ett flerfamiljshus där det ofta blir mycket elavfall? Låt oss på SUEZ hjälpa er med en smart lösning för att sortera ut det så att det kan återvinnas.

Elektronik

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com