Små resursgivare gör stor skillnad

Så mycket som möjligt ska återvinnas, för att vi som samhälle ska kunna skapa en cirkulär ekonomi med genomtänkt resursanvändning. Det har vi på PreZero lyft tidigare. Därför ser vi de som lämnar material till återvinning som resursgivare – både unga och gamla. Under några veckor i juni deltog vi i Balders sommaraktiviteter för deras hyresgäster, för att bidra med ökad kunskap om fördelarna med återvinning.

Det var under de första veckorna på sommarlovet som Balder anordnade sommaraktiviteter i Sundsvall, Skövde, Göteborg och Stockholm. Tillsammans med områdesutvecklare, samarbetspartners och engagerande aktiviteter vill man arbeta för att förstärka gemenskapen och uppmuntra till delaktighet bland hyresgästerna.

PreZero, Balders återvinningspartner, var med på plats för att engagera barn – och föräldrar – i frågan om källsortering och återvinning. På så sätt bidrog vi tillsammans med hållbarhet i två led, både social och miljömässig hållbarhet.

Lära genom lek

Under aktiviteterna kunde barnen gå en tipsrunda om återvinning, källsortering och miljönytta. De som deltog fick då en chans att lära sig mer om hur man källsorterar, och fördelarna med återvinning. I Sundsvall fick barnen dessutom testa på att para ihop rätt förpackning med rätt behållare. Även föräldrarna kunde ta del av aktiviteterna med sorteringsfoldrar för att underlätta källsorteringen direkt i hemmet.

 

Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge och skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas.

Återvinning med Balder och PreZero

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com