Så många containrar tömmer vi

Som du redan vet erbjuder vi effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på våra kunders behov och långsiktig hållbarhet. Vi tar hand om allt restmaterial från deras verksamhet och förädlar det. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. 

Men visste du att vi utför:

containertömning

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i SUEZs hållbarhetsredovisning 2019 på suez.se. 

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com