Producentansvaret i Sverige är kvar, tillsvidare

Under hösten har vi fått information om att regeringen kommer se över de föreslagna reglerna kring den bostadsnära insamlingen av förpackningar, vilket gör att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Detta innebär i praktiken att den bostadsnära insamlingen som idag erbjuds av oss och andra återvinningsföretag är fortsatt tillåten och ska bedrivas som tidigare.

Regeringen har dessutom beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha organiserat separat insamling av matavfall. Vad gäller producentansvaret för tidningar är inget nytt beslut taget men förändring kan komma att ske, dock tidigast januari 2022.

På PreZero är vi glada över att få fortsätta förse våra kunder med effektiva helhetslösningar för återvinning på motsvarande hållbara sätt som tidigare, i synnerhet vad gäller de många bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus som är våra kunder.

Mer information kring detta ämne finns att läsa på ÅIs hemsida, som aktivt deltar i det påverkansarbete som görs i dessa frågor. Och som medlem i Återvinningsindustrierna har vi på PreZero givetvis representanter som deltar i arbetet.

Producentansvar förpackningar

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com