PreZero satsar på plastutvecklingsprojekt

Ju högre upp i avfallstrappan vi på PreZero kan hantera plastavfallet, desto mindre blir påverkan på klimatet och miljön. Detta är bakgrunden till vårt plastutvecklingsprojekt som fått investeringsstöd från Naturvårdsverket. Målet är att öka och effektivisera materialåtervinningen av plast – en del i vårt arbete med vår vision om Zero Waste.

I höstas gick vi på PreZero ut med ett pressmeddelande där vi berättade att vi blivit tilldelade ett investeringsstöd på drygt 7,3 miljoner kronor. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets stödpaket Klimatklivet som syftar till att öka satsningarna på fossilfri framtidsteknik och grön omställning bland företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

– Vårt initiativ, som Naturvårdsverket glädjande nog anser bidrar till stor klimatnytta, startade redan i början av 2021 när vi började fundera kring hur vi skulle ta oss an plastfrågan. Som ett innovativt bolag i framkant vill vi ta ett helhetsgrepp och kunna erbjuda lösningar för att på ett effektivt och lönsamt sätt förädla och öka materialåtervinningen av plast, förklarar Patrik Carlsson, avdelningschef på PreZero i Skaraborg.

Svårt att återvinna

Enligt Naturvårdsverket är det bara åtta procent av den plast som finns på marknaden i Sverige som går till återvinning till nytt material. Detta innebär att stora mängder plast varje år skickas till förbränning för att utvinna värme och el. Det är i och för sig bättre än att plasten deponeras. Men eftersom plast är tillverkad av fossil olja blir kraftvärmeverken stora utsläppare av växthusgaser. Ett annat problem är att merparten av den plast som produceras idag inte är möjlig att återvinna. Detta på grund av tillsatser eller för att den består av en blandning av olika plaster.

– Sedan tidigare har en liten del av plasten återvunnits. I projektet tittar vi på hur vi kan sortera ut plast ur blandat avfall för att återvinna betydligt mer plast. Men även hur vi kan förädla olika plastsorter till högkvalitativ råvara, förklarar Mårten Carlsson, chef för råvaror och trading på PreZero.

Återvunnet sorteringsband

Som en del i förstudien har anläggningarna i Örebro, Karlstad, Göteborg, Trollhättan och Jönköping sorterat ut plastfraktioner. Dessa har de skickat till Skara, som är testanläggning och bas för projektet. I Skara bearbetas plasten först av en materialhanterare som sorterar bort de största plastdelarna, stora rör och liknande. De mindre plastdelarna placeras på ett sorteringsband. I förstudien har dessa byggts ihop av tre olika återvunna sorteringsband som redan fanns inom PreZeros verksamhet.

– Dessa tre band har nivåskillnad mellan sig, vilket visat sig vara optimalt. Här plockas plastdelarna isär för att transporteras vidare till den manuella sorteringen där vi har sex personer som sorterar plasten för hand, säger Patrik.

Plasthantering, plastprojekt

Patrik och Mårten kan konstatera att förstudien är avslutad och att projektet är i sin andra fas. Att förstudien varit lyckad visar inte minst det faktum att redan nu har PreZero i Skara lyckats sortera ut en större mängd plast än tidigare. Det handlar bland annat om transparent och färgad mjukplast som balas i mycket större kvantitet än tidigare. De har även börjat förädla och framställa högkvalitativ återvunnen EPS (frigolit) i större utsträckning än tidigare.

– Nu fortsätter vi att utveckla vår process för att på sikt kunna materialåtervinna ännu mer. En stor del av investeringsstödet kommer gå till att utveckla lösningar för att vi själva ska kunna rengöra och kvarna ner hårdplast till granulat. Granulat som går att smälta ner och använda i tillverkningen av nya plastprodukter, säger Mårten.

Industrin kan förändra

Ytterligare ett steg i plastprocessen är att återvinningsbolagen och producenterna måste inleda ett tajtare samarbete. Det är inom plastindustrin som den stora förändringsmöjligheten finns.

– Vi kommer definitivt behöva samarbeta med plastindustrin. Just nu är det energiåtervinningsbolagen som drabbas av kostnaderna för de koldioxidutsläpp som plastindustrins produkter genererar när de blir avfall. Om vi utvecklas tillsammans har vi större chans att produkterna som tillverkas är återvinningsbara i högre grad, avslutar Mårten.

Plastutvecklingsprojekt i Skara:

  • För ett år sedan startade PreZero upp en förstudie med fokus på nya lösningar för förädling och effektivare återvinning av plast. Något som kommer minska mängden plast som vi skickar till energiåtervinning.
  • PreZeros mål är att öka materialåtervinningen med cirka 5 000 ton plast årligen.
  • En anläggningsdel i Skara på cirka 3 000 kvadratmeter är bas för plastutvecklingsprojektet.
  • Förstudien är klar. PreZeros anläggningar i Örebro, Karlstad, Göteborg, Trollhättan och Jönköping har utökat antalet utsorterade plastsorter, vilka de skickar till anläggningen i Skara.
  • En stor del av plasten som skickas till Skara förädlas på plats, bland annat så kallad EPS, frigolit som har 42 gånger högre densitet än genomsnittet på marknaden. En riktigt högkvalitativ råvara!
  • PreZero i Skara har lyckats sortera ut en större mängd plast än tidigare, bland annat transparent och färgad mjukplast som balas i mycket större kvantitet än tidigare.
  • Klimatstödet på 7,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket kommer att användas i nästa steg i projektet. Detta handlar om att granulera (finfördela) hårdplast för att producera plastgranulat som kan säljas som råvara till tillverkningsindustrin.

Denna satsning är ett exempel på hur PreZero i Sverige bidrar till Schwarzkoncernens plaststrategi – REset Plastic.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com