Ny internationell plattform för hållbart samarbete

I samband med inledningen av New York Climate Week lanserades igår en ny plattform – SME Climate Hub – som ska hjälpa små och medelstora företag att först halvera sina klimatutsläpp före år 2030, för att sedan nå netto nollutsläpp före år 2050.

I hubben får dessa företagen möjlighet att samverka med andra, i synnerhet större företag för att nå sina klimatmål. Exempel på stora bolag som är anslutna är IKEA, Telia och Unilever, och dessa bolag deltar som medlemmar i gruppen som kallas 1,5 Degrees C Supply Chain Leaders. Det gemensamma för många företag, stora som små är att man är beroende av sina leverantörer för att minska utsläppen i leverantörskedjan, så att man i sin tur kan nå de egna klimatmålen.

Och det är inte långt kvar till att vi år 2030 ska ha halverat utsläppen i världen. Vägen mot noll utsläpp måste sedan fortsätta i (minst) samma takt till år 2050. Att företag har andra bolag att samverka med som partners, kommer troligtvis bli avgörande för att vi tillsammans ska lyckas minska utsläppen. Det är inte många som kommer att nå hela vägen på egen hand, men i samverkan med andra företag, i olika branscher kan vi tillsammans ställa om såväl transporter som energi och avfallshantering och få till en positivt hållbar förändring.

Bakom SME Climate Hub står bl.a. den internationella handelskammaren ICC och FN:s ”Race to Zero-kampanj”.

New York

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com