Några myter och sanningar om återvinning

Är det någon idé att sortera glas? Äter energiåtgången för transporter upp miljönyttan med återvinningen? Vad är myt och vad är sanning?

Det finns en hel del seglivade myter om återvinning. Här har vi samlat några av dem.

Myt: Energiåtgången för att transportera äter upp miljönyttan med återvinningen.

Sanning: Den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras i de allra flesta fall mångfalt av de miljövinster som uppnås. I tillägg till detta arbetar vi på PreZero dessutom aktivt för att minska våra transportutsläpp.

Myt: Eftersom aluminium och stål finns i så stora mängder är de inga ändliga resurser och behöver inte återvinnas.

Sanning: Aluminium och stål behöver också återvinnas. Vi sparar stora mängder energi på att återvinna dessa och återanvända gammalt material, jämfört med att tillverka nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast 5 procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent.

Myt: Varför dela upp färgat och ofärgat glas? Sopbilen tömmer ju ändå allt i samma flak så att det blandas igen.

Sanning: Glas av olika färger har olika kemiska sammansättningar och därmed även olika smältpunkter. För att kunna återvinna glaset på bästa sätt är det därför viktigt att sortera upp glaset så att färgat och ofärgat glas hålls separerade. Det kan se ut som att glaset blandas vid tömning, men alla bilar som hämtar glas har två olika fack på sitt flak, så det sorterade glaset blandas alltså inte. Det färgade glaset separeras därefter med fototeknik i grönt och brunt glas. Färgat och ofärgat glas hålls alltså separerade under hela processen för att man ska kunna återvinna och producera högkvalitativt glas så effektivt som möjligt. Visste du förresten att glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet?

Myt om glassortering

Myt: Det är ingen idé att sortera soporna. Allt blandas ju ändå bara ihop.

Sanning: Idag betingar de allra flesta olika restprodukter, som plast, papper, skrot och glas etcetera, ett värde på världsmarknaden. Vi som tömmer behållarna får vår ersättning för materialet när vi har lämnat ifrån oss det rent och sorterat. Om vi blandar ihop materialet tar inte anläggningen emot det och vi måste då betala för att lämna det till förbränning eller deponi.

PreZeros mål är Zero Waste

PreZero har ett cirkulärt perspektiv på återvinning och hållbarhet. För oss är avfall och restprodukter en viktig resurs för den cirkulära ekonomin. För detta arbetar vi med en egenutvecklad återvinningsmetod med målet Zero Waste. Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om detta och bli ett Zero Waste-företag du också.

 

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Recycla.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com