Hur certifierar man sitt företag?

Undrar du hur du ska certifiera ditt företag och vilka resultat/effekter ni kan förvänta er av en ISO-certifiering inom miljö eller kvalitet? Det korta svaret är att ni ska uppfylla de ISO-krav som finns nedskrivna och att detta går att göra på ett oändligt antal olika sätt. Nedan ger vi ett lite längre svar för att ge dig något mer kunskap om processen framåt.

Vill du certifiera ditt företag behöver du först anlita ett ackrediterat certifieringsorgan som sedan granskar att er verksamhet uppfyller de krav som ställs i den aktuella standarden och att er dokumentation stämmer överens med verkligheten. Denna granskning kallas för revision. Om några avvikelser framkommer under revisionen får ni möjlighet att rätta till dem. När allt är i sin ordning rekommenderar revisorn er för certifiering. Sedan tar certifieringsorganet det formella beslutet om att ni är certifierade.

Under tiden för certifieringen ska det årligen göras en revision för att säkerställa att ni fortsätter att uppfylla kraven, och vart tredje år görs en sk. Omcertifiering eller förnyelserevision som är lite mer omfattande.

För de som hävdar att en ISO-certifiering mestadels är en pappersprodukt som tar tid att jobba med så finns det många fördelar utöver de som nämnts i föregående artiklar. I arbetet med kraven som ska uppfyllas blir det ofta flera positiva effekter utöver själva jobbet. Det vi sett är bl.a. att vi får ett ökat engagemang från flera medarbetare som känner delaktighet och driv att göra ett bra jobb. Att varumärket ges extra styrka, i och med att certifieringen får användas i kommunikationen, är också en fördel.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med vår kvalitets och miljöcertifiering – kontakta oss gärna.

Hur certifierar man sitt företag?

Bloggredaktionen

press.se@suez.com