Felsortering innebär explosions- och brandrisk

Lustgastuber och litiumbatterier är farligt avfall och kan orsaka stor skada om de inte hanteras och lämnas in rätt. Tillsammans kan vi minska risken för brand och explosion. Du hjälper väl till?

Varje timme utbryter en brand på en arbetsplats i Sverige och varje år genomför räddningstjänsten insatser vid bränder på olika återvinningsanläggningar. Det har ju även hänt, även om det är ovanligt, att det börjar brinna i ett insamlingsfordon. På PreZero har vi högt ställda krav på hur vi arbetar för att minimera brandrisken. Men vi behöver din hjälp!

Så här gör du med lustgastuber

Lustgastuber är trycksatta behållare som kan explodera, och eftersom den innehåller lustgas (eller dikväveoxid) är det en mycket aggressiv växthusgas. Tuben klassas som farligt avfall och får inte sorteras i kärl avsedda för metallförpackningar, metallskrot eller grovavfall.

Här ska lustgastuber lämnas:

– Lustgastuber ska lämnas som farligt avfall till återvinningscentral* eller mobil insamling av farligt avfall.

Så här gör du med batterier

Litiumbatterier är farligt avfall och kan medföra stor brandrisk om de hamnar i fel behållare. Batterier kan dessutom innehålla kvicksilver, kadmium och bly – ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Här ska batterier lämnas:

– Små litiumbatterier (under 0,5 kilo) sorteras ut och lämnas med vanliga småbatterier i batteriholk eller liknande behållare.
   Större litiumbatterier (över 0,5 kilo) sorteras ut i en egen behållare med vermiculit.
Skadade eller misstänkt skadade litiumbatterier måste hanteras separat.

– Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall, oftast på kommunens återvinningscentral*.
Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri – även om det inte syns.

– Bilbatterier lämnas på kommunens återvinningscentral* eller liknande, eller till dem som säljer bilbatterier.

Brandrisk med felsorterade lustgastuber och batterier

Brandskydd är en hållbarhetsfråga

Som företagare har du inte bara en laglig skyldighet att göra vad du kan för att förhindra brand i arbetsmiljön, det är också en hållbarhetsfråga.

– En brand påverkar inte enbart materiella ting och människor, den kan också ha stor påverkan på miljön. Det är därmed en självklarhet för oss att kontinuerligt jobba för att förbättra brandskyddet, säger Jesper Lindström, EQS-chef på PreZero.

Tack för att du sorterar rätt och därmed minskar risken för brand och explosion!


*
Är du inte kund hos oss, se information på din kommuns webbplats för närmsta insamlingsställe för lustgastuber och batterier.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com