Bättre spårbarhet av farligt avfall från i höst

I Sverige behöver det finnas bättre kontroll av farligt avfall. Därför har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram ett nytt digitalt register för bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Startdatum för rapporteringen till Naturvårdsverkets nya register är framflyttat – från det ursprungliga startdatumet 5 juli till i höst, nämligen den 1 november 2020.

Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in detta till Naturvårdsverket. Målet är en nationell, digital samordning och spårbarhet för den svenska avfallsstatistiken.

Rapporteringskravet gäller samtliga aktörer i Sverige som producerar, transporterar, behandlar, vidareförmedlar farligt avfall. Nu kommer även företag som bara har anmälningspliktig verksamhet att behöva rapportera in det farliga avfallet i spårbarhetssystemet.

Få hjälp med rapporteringen

Tillsammans med SUEZ får ni som kund den hjälp och guidning som behövs för att följa den nya lagen. I samband med att ni bokar er hämtning hos oss ser vi till att all rapportering till Naturvårdsverket är korrekt. Vi tar hand om hela hanteringen av det farliga avfallet liksom dokumentationen som ska rapporteras in i spårbarhetssystemet – allt från transportdokument och mottagningskontroll av avfallet till rapportering av eventuella avvikelser. Kontakta oss för en lösning anpassad efter er verksamhet.

 

Läs mer om det nya systemet för rapportering av farligt avfall och vad det innebär för er i vår Q&A.

Spårbarhet farligt avfall

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com