Återvinning av byggavfall ger stor klimatnytta

Nu finns det en rapport som gör det enklare för företag att räkna ut klimatvinsten med återvunnet byggmaterial.

Av allt avfall som uppkommer i Sverige kommer cirka en tredjedel från bygg- och anläggningssektorn, exklusive gruvavfall. På uppdrag av Återvinningsindustrierna har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur mycket koldioxidutsläppen kan minska om byggsektorn återvinner och återanvänder sitt material. I rapporten har de studerat 15 olika bygg- och rivningsfraktioner, som till exempel gips, metallskrot, träavfall och hårdplast.

Återvinning av metaller ger störst klimatnytta

Studien visar att alla de undersökta fraktionerna ger minskade koldioxidutsläpp om de återanvänds jämfört med att använda jungfruliga material. Störst klimatnytta ger återvinning av metaller. Rapporten visar också att det finns stora klimatvinster med att återvinna mer hårdplast och cellplast i stället för att förbränna plasterna i energiutvinning.

I rapporten lyfts även att avfallstransporter har en relativt liten klimatpåverkan på de totala utsläppen per ton insamlat avfall. Gipsavfall kan transporteras genom nästan hela Sverige innan klimatnyttan påverkas. För aluminium går det att köra materialet mer än två gånger runt hela jorden innan materialåtervinningen övergår från att vara en klimatnytta till att bli en klimatpåverkan.

Återvinningsindustrierna hoppas nu att rapporten med sina klimatnyckeltal ska inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska koldioxidutsläppen rejält.

Vi hjälper dig gärna med återvinningen av ditt byggmaterial

PreZero är hållbar samarbetspartner till flera företag i byggsektorn. I ett tidigare blogginlägg har vi till exempel skrivit om vårt samarbete med Skanska. Är du verksam inom byggbranschen och vill ha hjälp med att effektivisera återvinningen av ert byggavfall, så är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi på PreZero arbetar för en framtid med Zero Waste.

Hela rapporten: ”Klimatnyttan med materialåtervinning av byggavfall”

Byggavfall

Källa: Återvinningsindustrierna, IVL Svenska Miljöinstitutet

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com