Allt fler vill göra hållbara inköp

Är du villig att betala mer för en produkt eller tjänst om den är hållbar?

Hållbar – utifrån aspekten att den är producerad eller genomförs med ett hänsynstagande till miljö och klimat. Många svenskar är det, så många som nio av tio svenskar säger sig vara beredda att betala mer för produkter och tjänster om de är hållbara. Detta visar ett av resultaten i den undersökning som vi varit med att ta fram tidigare i år.

 

Denna siffra, som vi på PreZero ser som mycket positiv, har troligtvis en stark koppling till att inköpen som svenskar gör idag ofta är präglade av att man allt mer identifierar sig med, eller i alla fall ställer sig bakom, de värderingar och/eller handlingar som producenten av varan eller tjänsten har gjort eller gör. Och kanske kan vi dra vårt resonemang så långt att vi kan säga att ett köp tydliggör (eller i alla fall indikerar) vem du är eller vill vara. Att vi som personer i högre utsträckning blir det vi köper eftersom ett köpbeslut allt mer ofta tas utifrån den egna identiteten och bilden av vilka vi är och vill vara – handlar du hållbara varor blir du hållbar… Eller? Det är ett resonemang som stärks av flera av resultaten i vår undersökning som du kan ta del av här.

Om denna allt starkare trend även gäller för inköp i människors yrkesroller, och att vi där baserar valen på vilket vårt företag/varumärke är eller vill uppfattas som, är inte långt borta att anta. För ett företag som strävar efter ökad hållbarhet behöver givetvis genomföra hållbara inköp.

Om du är en av dem som svarade ja i vår inledande fråga – visst skulle du välja att köpa en produkt från ett företag/varumärke som du vet återvinner sina restprodukter och kanske tom använder återvunnen råvara i tillverkningen av de samma? Antog det!

 

Läs gärna mer om hur vi på PreZero kan hjälpa företag inom t.ex. dagligvaru– och detaljhandeln med hållbara helhetslösningar för återvinning.

Inköp

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com